سامانه مدیریت یادگیری و آزمون دانشگاه ولی عصر (عج)

کانفیگ سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه ولی عصر (عج) به آدرس » http://ce.edu.vru.ac.ir/moodle/

طراجی کامل و کد نویسی سامانه آزمون دانشگاه ولی عصر (عج) به آدرس http://ce.edu.vru.ac.ir/exam

سامانه اول توسط تیم فناوران نوین جهانی کانفیگ و راه اندازی شد اما سیستم دوم یعنی سامانه آزمون از پایه توسط تیم فناوران نوین جهانی به منظور ذخیره سوالات ، ساخت گنجینه سوالات و طراحی سوال اتوماتیک به سفارش دانشگاه کد نویسی و راه اندازی  شد

برای طراحی سامانه های اختصاصی میتونید با ما در ارتباط باشید

دسته‌بندی‌ها:
مشتری دانشگاه ولی عصر (عج)