جناب حسینی(ideawebsite)

بنده چندین ساله با اقای فنج کار میکنم از ویژگی های مهمی که دارن میتونم به پشتیبانی عالی قیمت مناسب و کار حرفه ایشون اشاره کنم.مشتری مداری و تخصصی کاری در زمینه برنامه نویسی رو من تابه این حد در هیچ شخص یا شرکت دیگری ندیده ام و کمال تشکر و قدر دانی را دارم.

X