جناب مینایی(جینا گالری)

تا اینجاش خیلی خوب بوده و اقای شریفی خیلی با حوصله وقت گذاشتن و به مشکلات رسیدگی و سریع رفع میکردند و کلی اذیتشون کردیم واقعا ممنونم

X